Susikyrön talousvesikaivon vesi pitää keittää

Susikyrön talousvesikaivon vedessä on ollut laatuongelmia tämän kesän ajan. Alkukesällä otetussa vesinäytteissä oli enterokokki-bakteereja yli ohjearvojen. Äskettäin otetussa näytteessä vesi ei edelleenkään täytä talousvedelle asetettuja laatuvaatimuksia.

Mikäli kaivovettä käytetään juoma- ja ruokavetenä, vesi on keitettävä vähintään viiden minuutin ajan. Jos vettä käytetään astianpesuvetenä, on astiat kuivattava huolellisesti pesun jälkeen.

Kämppätoimikunta on toimittanut Susikyröön talousvesikaivon ongelmista tiedotteen. Kaivo kunnostetaan käyttöön ensi kesän kämppäkierroksella. Pekan-Oskarissa on käytössä vesijohtovesi.

Back to top