facebook instagram
01.10.2022 • Tunturilatu

Paavo Ahonen valittiin luotsaamaan Tunturilatua

Tunturikerho Kavtsin puheenjohtaja Paavo Ahonen valittiin yksimielisesti Tunturiladun uudeksi puheenjohtajaksi Kierikkikeskuksessa Oulussa tänään pidetyssä syyskokouksessa. Kuovzan Tuula Forström on ollut Tunturiladun puheenjohtajana viisi vuotta.

Paavo Ahonen on innokas retkeilijä, joka pitkän tauon jälkeen liittyi Tunturikerho Kavtsiin reilut kymmenen vuotta sitten. Hän teki aluksi pääosin talvivaelluksia ja viikonloppuretkiä, mutta on myöhemmin innostunut myös kesävaelluksista.

–Toiminnan kehittäminen on sydäntäni lähellä. Tänä vuonna aloitimme Kavtsin kehittämisen ja ensi vuonna Tunturiladussa on edessä juuri hyväksytyn strategian jalkauttaminen ja edelleen kehittäminen, sanoo tuore 60-vuotias puheenjohtaja Paavo Ahonen.

Tunturiladun hallitus koki melkoisen muodonmuutoksen, kun kaikkien erovuoroisten tilalle valittiin uudet jäsenet. Hallitukseen valittiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi Päivi Salminen Rovaniemeltä, Kirsi Tenhunen Tsietsasta, Sirpa Karvonen Kavtsista ja Mikko Suominen Kolbmasta. Nämäkin valinnat tehtiin yksimielisesti.

Muut hallituksen jäsenet ovat Marita Jääskeläinen Tsietsasta, Hannu Liljamo Owlasta, Satu Ojala Geatkista ja Markku Salminen Kuoktesta.

Syyskokous hyväksyi kaikki asiat hallituksen esittämällä tavalla. Maksuihin ja taksoihin tuli pieniä tarkennuksia lähinnä kohonneiden polttoainekustannusten vuoksi. Jäsenmaksuja syyskokous nosti maltillisesti eurolla henkilöjäsenmaksun ja perhejäsenmaksun osalta. Nuoriso- ja opiskelijajäsenmaksut sekä rinnakkaisjäsenmaksut pysyivät ennallaan.

–Suomen Latu nosti jäsenmaksuja kahdella eurolla henkilö- ja perhejäseniltä eli tässä me otamme takkiin euron jokaista henkilö- ja perhejäsenmaksua kohti, totesi puheenjohtaja Tuula Forström asiaa esitellessään.

Kokouksessa esiteltiin ehdotus Tunturiladun strategiaksi tuleville vuosille. Siihen kokousväki halusi tehdä pieniä tarkennuksia, jotka hallitus vielä käsittelee ja kirjaa esitykset strategiaan. Strategiaa työstänyt Paavo Ahonen korosti, että sen ei ole tarkoituskaan olla tästä eteenpäin tuleviin vuosiin samassa muodossa, vaan se elää tarpeiden mukaan.

Strategiaan on kirjattu askelia, mihin suuntaan Tunturilatua on toivottu kehitettävän. Jäsenkunta on esittänyt toiveita koulutuksista, kevyemmistä vaelluksista ja viikonloppuretkistä, jotta kokemattomatkin jäsenet pääsevät toimintaan sisään. Toiveena olivat muun muassa iltaretket ja retket mielenkiintoisiin paikkoihin.

Susiaatetta haluttiin tuotavan strategiassa näkyvämmin esille.

Tunturiladun talousarvio noudattelee ensi vuonna samaa linjaa kuin tänä vuonna. Budjetissa varaudutaan kohonneisiin kustannuksiin niin polttoaineiden kuin sähkönkin osalta. Samoin varaudutaan hankkimaan Susikyröön klapikone ja lumilinko.

Talousarviossa kämppien käyttötuotot ja avainmaksut on arvioitu olevan 30 550 euroa kämppien ja muun toiminnan kulut on arvioitu olevan 67 330 euroa. Jäsenmaksutulot ovat kerhoille maksettavan osuuden jälkeen 35 700 euroa, joten ensi vuoden tuotto- ja kulujäämä on miinuksella 1 080 euroa.

Tunturiladun toiminnantarkastajina jatkavat ensi vuonnakin Lasse Luoto Geatkista ja Veikko Parkkinen Kolbmasta. Luodon varalle valittiin Jukka Honkasalo Geatkista ja Parkkisen Ritva Alamiekkaoja Kavtsista.