facebook instagram

Retkiperiaatteet

Tsietsan retket ovat avoimia kaikille ja järjestetään vapaaehtoisvoimin. Retken vetäjä on yksi retkeläisistä ja myös muilta osallistujilta toivotaan omaa aktiivisuutta suunnittelun ja toteuttamisen suhteen, kunkin mahdollisuuksien mukaan. Retkelle lähdetään omalla vastuulla ja jokaisella on oltava omat vakuutukset retkellä. Lisäksi tapahtumissa on voimassa Suomen Ladun ryhmätapaturmavakuutus. https://www.suomenlatu.fi/jasenpalvelut/jasenedut/jasenpalvelun-infot/op-vakuutus.html

Retkestä ja vaelluksesta aiheutuvat maksut peritään kulujen mukaan.

Retken tai vaelluksen luonteen mukaisesti sitä suunnitellaan yhdessä sähköpostilla ja whatsappilla ja jos mahdollista, pidetään yhteinen kokoontuminen. Suunnitteluvaiheessa arvioidaan retkelle vaadittava kunto-, taito- ja varustetaso. Kartoitetaan, mitä varusteita kukin tarvitsee, miten järjestetään matkat ja tarpeelliset majoitukset sekä ruokailut. Jokainen vastaa omista kuluistaan ja yhteiset kulut jaetaan kaikkien kesken. Sitovan ilmoittautumisen jälkeen myös jo toteutuneet kustannukset tulevat kunkin itse maksettavaksi, mikäli joutuu perumaan osallistumisensa.

Tsietsan hallitukseen ja jäseniin kannattaa olla yhteydessä ja esittää toivomuksia retkien ja vaellusten kohteista ja ajankohdista. Erityisesti facebook-sivuille toivotaan aktiivista keskustelua. Siellä voi kysellä retkikaveria tai -kohteita.