facebook instagram
02.02.2023 • Tunturikerho Tsietsa ry

Kevätkokous 2023

KUTSU

Tunturikerho Tsietsa ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen 19.4.2023.

Paikka Galleriakahvila Luova Puu, Pajuharjuntie 16, Lapinlahti

Kokouksessa käsitellään
- tilikautta 2022 koskeva tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, sekä esitetään toiminnantarkastajan lausunto
- päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, sekä niistä toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilinpäätös antavat aihetta
- muut asiat, joista on tehtävä ehdotus hallitukselle vähintään 3 viikkoa ennen kokousta

25.1.2023 Hallitus