facebook instagram
02.06.2021 • Tsietsa ry

Tunturikerho Tsietsa ry:n kevätkokous

2.6.2021 klo 18:00 - 20:00

KUTSU

Tunturikerho Tsietsa ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen

Keskiviikkona 2.6.2021 klo 18.00
Paikka: LatuRasti, Siilinjärvi

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään edellistä tilikautta koskeva tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, sekä esitetään toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, sekä niistä toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilinpäätös antavat aihetta
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. Päätetään kokous

Kokoukseen voi osallistua etänä, ilmoittaudu silloin 2 viikkoa aikaisemmin, niin saat linkin.

9.2.2021

HALLITUS