facebook instagram

Sosiaalinen media

Sosiaalinen media on muodostunut yhdeksi nopeaksi tiedotuskanavaksi, halusimmepa sitä tai emme. Tunturilatukaan ei voi jäädä sen ulkopuolelle.

Tunturiladulla on ollut kaksi Facebook-sivustoa, joista toinen on yhdistyksen tiedottamista varten (https://www.facebook.com/tunturilatu.ry) ja toinen on jäsenistölle tarkoitettu keskustelufoorumi (https://www.facebook.com/groups/tunturilatu). Nämä kaksi sivustoa yhdistetään ja jatkossa käytössä on vain keskustelufoorumin sivusto. "Virallinen sivusto" poistetaan tammikuun aikana, koska se on jäänyt vähälle käytölle ja siksi nämä kaksi sivustoa on hyvä yhdistää. Lisäksi monilla kerhoilla on omia sivustoja.

Tiedonvälitystä Facebookin kautta on kokeiltu pariin otteeseen. Toiset ovat olleet kokeilusta ilahtuneita, mutta osa ei pidä tätä hyvänä toimintamuotona. Molemmat näkökannat ovat ymmärrettäviä.

Tunturiladun tiedotustoimikunnassa on sovittu pelisäännöistä, joita noudatetaan Tunturiladun some-käyttäytymisessä. Tunturiladun tilaisuuksista kerrotaan sanoin, kuvin ja videoin myös järjestön omilla Facebook-sivuilla. Omien kasvojen ja nimen näkymisestä voi kieltäytyä. Siitä on syytä ilmoittaa tapahtuman vastuuhenkilöille, joiden tehtävänä on huolehtia, että kieltoa myös noudatetaan. Yksittäisten ihmisten omille Facebook-sivuille laittamista kuvista Tunturilatu ei ole vastuussa.

Tunturiladun järjestämät yleiset kilpailut näkyvät myös somessa. Sen vuoksi tällaisten tapahtumien ennakko-ohjeisiin lisätään tieto, että tulokset ja kuvia voidaan julkaista verkossa/somessa reaaliaikaisesti.

Sosiaalinen media on vain yksi vaihtoehto Tunturiladun tiedottamisessa. Tärkeimmät kanavat ovat jatkossakin oma lehti ja verkkosivut.

Tiedotustoimikunta
Satu Ojala
puheenjohtaja

Tulevia tapahtumia