facebook instagram

Tunturisudeksi

Tunturilatulaisilla on oma harrastusmerkkijärjestelmänsä – susijärjestelmänsä, jolla on tärkeä tehtävä jäsenistön retkitietojen ja -taitojen kehittämisessä ja yhteishengen luomisessa.

Ensimmäiset sudet vihittiin jo vuonna 1947. Järjestelmään kuuluu anottavia sekä ansiosta myönnettäviä susiarvoja ja niillä kaikilla on omat tunnuksensa. Susiarvojen mukaisten merkkien lisäksi on uutena otettu käyttöön kaikille susijärjestelmään kuuluville yhteinen arkikäyttöön tarkoitettu susimerkki, jonka voi vapaasti kiinnittää vaatteisiin ja varusteisiin.

Susisääntöjä on uudistettu vuosien varrella vastaamaan kulloistakin aikaa. Nykyiset susisäännöt ovat vuodelta 1997 ja niitä on päivitetty viimeksi 2020.

Susikokelaalla tulee olla niin kesä- kuin talvivaelluksia ja hänen tulee osoittaa hallitsevansa erilaisia retkeilyyn ja Lappiin liittyviä tietoja ja taitoja.

Tunturiladun susiasioita käsittelee nykyisin 6-henkinen Susivaliokunta, jonka jäsenien on oltava johtajasusia tai tunturisusia. Susivaliokunta on laatinut Tunturisusijärjestelmä-opas, joka sisältää järjestelmän säännöt, niiden tulkinnat sekä hakemuskaavakkeet.

Tunturiladun jokavuotinen suurtapahtuma syksyisin on susiaiset, jossa Lapin noita vihkii uudet sudet juhlallisin menoin.

Susianomuslomakkeet löytyvät Outasusi-, Tunturisusi- ja Johtajasusisivuilta.

Allekirjoitetun susianomuslomakkeen mahdollisine liitteineen voi toimittaa joko susivaliokunnan jäsenelle tai lähettää susivaliokunnan puheenjohtajalle postitse osoitteeseen

Anja Kylävalli
Hovioikeudenkatu 4 A 20
20500 TURKU

Susivaliokunta haluaa tutustua tuleviin susiin henkilökohtaisesti ns. keskustelutilaisuuden muodossa. Susivaliokunnan järjestämiin keskustelutilaisuuksiin voi osallistua, vaikka kaikkia tarvittavia suorituksia ei olisikaan vielä tehtynä. Keskustelutilaisuudet pyritään järjestämään Tunturiladun yhteisten tapahtumien (kevätpäivät/kevätkokous, kesäpäivät, syyskokous/susiaiset) yhteydessä, mutta lisäksi voidaan sopia muustakin ajankohdasta ja paikasta tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.

Muistiinpanoja retkistä kannattaa tehdä sitä mukaa, kun niitä kertyy.

Tulevia tapahtumia