facebook instagram

Johtajasusi

Arvonimen Johtajasusi Tunturiladun johtokunta myöntää hakemuksesta susivaliokunnan esityksestä Tunturisudelle, joka on:

Suoritusosa:

 • Vähintään kaksi vuotta aikaisemmin saanut Tunturisuden arvon.
 • Tehnyt vähintään 12 tunturivaellusta. Vaelluksista vähintään kuuden on oltava itsenäisesti suunni-teltuja ja johdettuja ja joista vähintään kolme on tehtävä sekä kesällä että talvella. Vaelluksista ainakin yhden on oltava vähintään 300 km:n pituinen ns. johtaja-susivaellus sekä sen lisäksi ainakin kolmen on oltava itse johdettuja tunturisusivaelluksia.
 • Tehnyt johtajasusivaelluksestaan yksityiskohtaisen retkiselostuksen.
 • Käynyt vähintään 40 eri tunturin huipulla, joista vähintään kymmenenon on oltava joko yli 1000 m:n huippuja tai eri erämaa-alueen korkeinta tai muuten merkittävää huippua, myös näiden yhdistelmä käy.
 • Tehnyt Lappiin liittyvän harrastusnäytteen.

Taito-osa:

 • Osaa suunnistaa, hallitsee matkan mittaamisen ja pystyy johtamaan ryhmää kaikissa olosuhteissa.
 • Pystyy johtamaan ryhmän turvallisesti vesistön yli.
 • On suorittanut ensiapukurssin EA II tai hallitsee vastaavat taidot.

Tieto-osa:

 • Tuntee Lapin tunturialueet, niiden maantieteelliset erityispiirteet sekä on tutustunut Lapin luontoon.
 • Tuntee lumivyöryn syntyperusteet ja tarvittaessa lumivyöryuhrin etsinnän periaatteet.
 • On tutustunut saamelaisten historiaan ja nyky-yhteiskunnan pääpiirteisiin.

Johtajasusi on oikeutettu kantamaan punaisella punoksella reunustettua Tunturisuden merkkiä ja susimerrkiä.

Tulosta johtajasusianomus Johtajasusi PDF-lomake

Tulevia tapahtumia