facebook instagram

Tunturisusi

Arvonimen Tunturisusi susivaliokunta myöntää hakemuksesta 18 vuotta täyttäneelle, vähintään kaksi vuotta Tunturiladun jäsenenä olleelle tunturivaeltajalle, joka on:

Suoritusosa:

  • Tehnyt vähintään 5 tunturivaellusta ainakin kolmella eri tunturialueella. Vaelluksista vähintään kaksi on tehtävä sekä talvella että kesällä. Vaelluksista kaksi on oltava tunturisusivaelluksia, joista toinen on suoritettava kesällä ja toinen talvella.
  • Esittänyt tunturisusivaelluksistaan yksityiskohtaisen retkiselostuksen.
  • Käynyt vähintään 20 eri tunturihuipulla, joista viiden on oltava joko yli 1000 m:n huippuja tai eri erämaa-alueen korkeinta tai muuten merkittävää huippua, myös näiden yhdistelmä käy.

Taito-osa:

  • Osaa suunnistaa ja ymmärtää reitinvalinnan perusteet tunturialueella.
  • On suorittanut ensiapukurssin EA I tai hallitsee vastaavat taidot.
  • Hallitsee hätämajoittumisen ja tulenteon sekä kesällä että talvella.
  • Osaa ylittää virtaavan veden ja tuntee eksymisestä selviytymisen perusteet.

Tieto-osa:

  • Tuntee jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet sekä keskeisimmät retkeilijää koskevat säännökset.
  • Tuntee poronhoidon perusteet ja Lapin maastoa koskevan keskeisen sanaston.

Tunturisusi on oikeutettu kantamaan Tunturisuden merkkiä.

Tulosta Tunturisusianomus Tunturisusi PDF-lomake

Tulevia tapahtumia