Tunturikerhot

Hankkeet

Lapinkävijät Owla on mukana Kilpisjärven kyläympäristöhankkeeessa.

Kilpisjärvi on pitkälti matkailuelinkeinon varassa kehittyvä ja kasvava kylä Enontekiön kunnassa, Käsivarren Lapissa. Alueen kehittämisessä on vaarana, että lisärakentaminen ja maankäyttö pilaavat niitä maiseman ja luonnon vetovoimatekijöitä, joiden varaan Kilpisjärven omaleimaisuus perustuu. Kyläläiset ovat huolissaan alueen ympäristöarvojen säilymisestä. Heidän mielestä yksi keskeinen Kilpisjärven alueen kehittämistarve on kylän ympäristön siisteyden parantaminen sekä maisemanhoito.

Kilpisjärven kyläympäristöhanke on suunniteltu yhteistyössä kyläläisten ja Enontekiön kunnan kanssa vastaamaan kyläalueen kehittämistarpeisiin. Hankkeen tavoitteena on laatia Kilpisjärven kylän alueelle maisemanhoitoa ohjaava suunnitelma ja esitellä ympäristön hoidon mahdollisuuksia ja tunturiympäristöön sopivia kasvilajeja paikallisessa oppimistapahtumassa. Kyläläiset osallistuvat hankkeen toteuttamiseen yhteisten työpajojen sekä talkootyön kautta. Oppimistapahtuman yhteydessä perustetaan kylälle kasvinäytealue. Lisäksi Biotaiteiden seura toteuttaa osana maisemanhoitoa kylälle ympäristötaidealueen.

Kyläympäristöhankkeen toimet edistävät Kilpisjärven kylän toiminnallisuutta, kylän kulttuuriperinnön ja kulttuuri- ja luonnonympäristön omaleimaisuuden säilymistä. Maisemanhoitosuunnitelma toimii kyläympäristön hoitoa ohjaavana asiakirjana, joka määrittelee ympäristönhoidolliset toimenpiteet. Hankkeen myötä kyläläiset pääsevät vaikuttamaan ympäristönsä hoitoon ja saavat siihen käytännönläheistä tietoa ja opastusta. Maisemanhoito parantaa kyläalueen viihtyisyyttä ja sitä kautta kyläläisten elämänlaatua. Hoidettu kyläympäristö lisää kesämatkailun vetovoimaa.

Back to top